Het OK Model boek

Vele dialogen hebben wij gevoerd over ons boek dat in 2018 bij de OK webapplicatie uitkomt.
Het boek beschrijft een methodiek, die wij het OK model hebben genoemd. OK staat voor zowel Organisatie-Kundig als voor meervoudige waarde die door belanghebbenden als OK ervaren wordt.

De methodiek ondersteunt uw organisatie om feitelijkheden die spelen in de omgeving, binnen de organisatie en binnen netwerken van mensen zorgvuldig waar te nemen. U leert deze waarnemingen via duidelijke denkstappen te beoordelen, waardoor een scherp beeld ontstaat van te prioriteren vraagstukken.

Vanuit deze geprioriteerde vraagstukken neemt de methodiek u mee naar de oorzaak van vraagstukken, het nemen van besluiten om de oorzaak weg te nemen en het inrichten van een beheerst uit te voeren implementatieplan. Tot slot leert u het plan (planevaluatie), het proces om tot het plan te komen (procesevaluatie) en de effecten van het plan (productevaluatie) scherp te evalueren.

De logische stappen die je doorloopt zijn:

Het samenhangend waarnemen en initieel waarderen van dat wat speelt in:

De omgeving
Mensen en netwerken van mensen
Organisatie-aandachtsgebieden.

Het relateren en groeperen van de waarnemingen en het afbakenen van vraagstukken

Het oorzaakgericht onderzoeken van afgebakende vraagstukken

Het gestructureerd nemen van besluiten over de aanpak van gevonden oorzaken

Het ontwikkelen van omgevingsgevoelige en tegelijkertijd gestructureerde implementatieaanpakken voor het doorvoeren van de genomen besluiten

Het boek biedt organisaties, trainers, adviseurs een gedegen basis voor het kijken naar de organisatie in haar omgeving en hoe mensen daarin participeren. De methodologie leidt ertoe dat vraagstukken in de diepte waargenomen worden. Vooral voor het Klein- en Middenbedrijf waardevol om beter inzicht te krijgen in de omgeving en de wijze waarop de organisatie daarop is afgestemd.

Menu