Consultancy

consultancy-ok-model

consultancy-ok-model

Consultancy is bedoeld voor organisaties die een integrale analyse willen maken van de organisatie in relatie tot de (veranderende) omgeving. Met het professioneel toepassen van het OK model ontwikkelt u inzicht in alle aspecten van uw organisatie. Tijdens de dialoog die we met u en uw team voeren, ontstaat:

  1. een integraal beeld van relevante vraagstukken die binnen uw organisatie spelen
  2. een helder beeld van de meervoudige waardetoevoeging van uw organisatie, vanuit zowel het externe als het interne perspectief
  3. een samenhangende set aan projecten en implementatie aanpakken waarmee u gericht risico’s kunt wegnemen en kansen kunt realiseren

U ontvangt van ons een duidelijke rapportage van de uitkomsten en de mogelijkheden die uit de analyse zijn voortgekomen.

Menu