OK! E-learning

consultancy-ok-model

consultancy-ok-model

De digitale leeromgeving neemt u stap voor stap mee door het boek en de daaraan gekoppelde webapplicatie. U leert het OK model en de daarin opgenomen methodiek nog beter kennen en ontdekt hoe u analyses kunt maken van de waarnemingen van de omgeving, uw organisatie en de netwerken waar u deel van uitmaakt.

Door het maken van oefeningen gaat u de doelstellingen die wij met het OK model voor ogen hebben realiseren.

Je leert:

Goed waar te nemen, waardoor je besluiten verankerd worden in een analyse van de situatie. Doelstelling: ‘je baseert besluiten op dat wat gezamenlijk wordt waargenomen en versterkt en verrijkt het inzicht van je team!”

Feitelijkheden zorgvuldig met elkaar in verband te brengen. Doelstelling: “je doorbreekt functionele sub-optimalisatie en formuleert vraagstukken, waarin veel waarde ligt opgesloten!”

Oorzaakgericht onderzoeken. Doelstelling: “je spendeert je projectbudgetten aan projecten die zijn geënt op het wegnemen van oorzaak!”

Gestructureerd besluiten te nemen. Doelstelling: “je komt tot besluiten die je goed kunt prioriteren, waardoor je focus krijgt op belangrijke zaken eerst!”

Veranderkundig implementeren. Doelstelling: “je formuleert implemenatie-aanpakken, waarin mensen daadwerkelijk bereid zijn mee te bewegen!”
Menu