Het OK Model

Rob-Westerdijk

Rob Westerdijk

Het is boeiend om organisaties en hun omgeving in hun totale omvang waar te nemen. Als je niet meer verwonderd waar kunt nemen, loert het gevaar van een tunnelvisie. Het gevolg is dat symptomen in plaats van oorzaken van organisatievraagstukken worden aangepakt. Breed en diep kijken is nodig om de kern van vragen naar boven te tillen.

Door de omgeving te beschouwen, te kijken naar de wijze waarop mensen zich met elkaar verbinden en te analyseren hoe de organisatie zich daarop heeft afgestemd, ontstaat inzicht.

Vanuit mijn sociologische achtergrond en gecertificeerd Kepner Tregoe trainer, kijk ik naar bewegingen van mensen en pak ik vraagstukken methodisch aan. In het OK-model staat het gezamenlijk waarnemen centraal. Van daaruit baken ik met u vraagstukken af, zoek met u naar de oorzaak en neem ik u mee door een gestructureerd besluitvormingsproces. Zo ontstaan projecten die voor uw organisatie duurzame meerwaarde opleveren: financieel, ecologisch, sociaal maatschappelijk, menselijk en materieel.

Roel-Riepma

Roel Riepma

Het is boeiend om vanuit het perspectief van individuele mensen te kijken naar het geheel van de organisatie in haar omgeving. Tijdens mijn onderwijskundige opleiding leerde ik het differentiëren van de didactiek tot op individueel niveau te waarderen.

Door mensen vanuit hun eigen rol te laten kijken naar hoe ze (samen)leven en hun brood verdienen, krijgen ze inzicht in mogelijkheden.

Het OK-model biedt qua waarnemingsperspectieven – omgeving, mens en organisatie – en methodisch alle handvatten voor het meenemen van individuele mensen en teams door hun eigen organisatie en de omgeving van die organisatie. Het samen kijken naar dat wat speelt en het scherp afbakenen van vragen die er vanuit de verschillende perspectieven toe doen, leidt tot inzicht. Dit inzicht is de basis voor het vinden van de oorzaken, het nemen van besluiten en het opbouwen van waardevolle projecten. Mijn leven lang wijd ik al aan de uitvoering van projecten en heb daarover ook boeken – Projectmanagement op basis van ICB versie 4 en Projectmanagement IPMA D geschreven. In deze boeken en al mijn trainingsprogramma’s komt de onlosmakelijke verbinding tussen organisatiekundig samenwerken, omgevingsbewust handelen en menselijke ontwikkeling terug.

Teun-van-Aken

Teun van Aken

Ik heb in mijn werkzame leven, vooral de laatste decennia, veel last gehad van overmatige bureaucratisering, waardoor het inhoudelijk werk van mij en mijn collega professionals in de verdrukking kwam. Zo ontstond er een vorm van ‘beroepszeer’: trots zijn op je werk, maar niet op de organisatie waarbinnen je dat deed. Veel vakmensen en professionals hebben het gevoel te leven in een tijd van onbehagen.

Geef vakmensen en professionals weer de ruimte en de zeggenschap over hoe de dingen gedaan moeten worden. Natuurlijk is controle goed, maar vertrouwen is beter. Dan kunnen we met heel wat minder protocollen en regels toe.

Een organisatie is een samenhangend geheel gericht op het creëren van waarde voor de omgeving en het eigen voortbestaan. In die omgeving. Werken aan sociale samenhang in organisaties is mijn belangrijkste drijfveer. Het OK! model biedt daarvoor een doortimmerde methodiek en is in wezen een vorm van Rijnlands organiseren.

Arno-Westerdijk

Arno Westerdijk

De wijze waarop informatietechnologie impact heeft op organisaties boeit mij mateloos. De inhoudelijke waarde van het OK-model wil ik volledig tot z’n recht laten komen via de webapplicatie die bij dit model ontwikkeld is. Het faciliteren van het onderzoeksproces waarin organisaties terechtkomen, is meer dan de moeite waard. Vooral omdat ik in de organisaties waarvoor ik werk zie hoe essentieel een professionele informatiehuishouding doorwerkt in besluitvormingsprocessen.

Met mijn kennis van zaken wil ik voor klanten het optimale uit het gebruik van de webapplicatie halen. De informatie die daarmee gegenereerd gaat worden is goud waard voor een gedegen besluitvorming.

Michiel Verbeek

Directies en medewerkers van bedrijven en maatschappelijke organisaties weten dat het succes van de organisatie afhankelijk is van meer dan alleen financiële waarde. Een organisatie kent ook: menselijke-, sociaal-relationele-, materiële-, natuurlijke- en intellectuele waarde. Om iets toekomstbestendig te veranderen moet je eerst goed weten wat je vertrekpunt is. Als dat beeld scherp is, dan kun je bepalen op welke waarde-soorten je welke doelen wilt bereiken. Het OK! Model helpt om systematisch de omgeving en de organisatie waar te nemen, vraagstukken te formuleren, noodzakelijk onderzoek te bepalen en dan keuzes maken om de organisatie integraal op alle waarde-soorten in te richten.

Met het OK! Model worden in dialoog observaties vanuit allerlei perspectieven gedeeld en gewogen. Om vervolgens met verbeterd inzicht koers te bepalen.

Na werken in het onderwijs, de ICT-sector en het openbaar bestuur, wil ik graag bijdragen aan de grote beweging naar een circulaire economie en het realiseren van betekenisvolle organisaties. Organisaties systematisch inrichten op meerdere waarde-soorten helpt daar onherroepelijk bij!

huub

Huub Schoenaker

Wat is duurzaamheid, wat is circulaire economie, wat houdt MVO in? Na een volledige OK!-ronde met het managementteam weten alle managers van elkaar welke antwoorden vanuit het perspectief van hun organisatie op deze vragen gegeven kunnen worden. Maar ook hoe de eigen organisatie vanuit dat perspectief met haar omgeving acteert en door deze omgeving beoordeeld wordt. Door middel van het hanteren van de zes waardesoorten, of de six capitals, ontstaat een zeer hanteerbaar totaalbeeld. Een holistisch beeld, op basis waarvan de huidige stand van zaken -intern én extern- meetbaar gemaakt is voor de organisatie. En op basis waarvan strategie bepaald en de voortgang objectief gemeten kan worden.

Het OK! Model helpt organisaties om alle medewerkers één en de zelfde taal te laten spreken waar het gaat over bepalen van een toekomstbestendige strategie en het meten en bijsturen van de voortgang daarvan.

Na tien jaar ervaring bij de Nederlandse Politie en ruim 15 jaar bij bedrijven, die toekomstbestendig ondernemen hoog in het vaandel hadden en hebben, waaronder BASF, Interface-Flor, IBM en PWC, heb ik mij toegelegd op mijn passie; het overbrengen en doorontwikkelen van mijn inzichten ten gunste van het toekomstbestendig maken van processen, organisaties en bedrijventerreinen. In dat kader heb ik een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het OK! Model. Een uniek model waarmee organisaties worden ondersteund in hun aanpak richting integraal toekomstbestendig ondernemen. Een aanpak waar ik met groot vertrouwen graag mee aan de slag ga bij organisaties, die daarvoor open staan.

Soeresh

Soeresh Basdew

Wilt u de eerste stap zetten in de transitie naar een duurzame en circulaire organisatie? Met de OK! methode helpen wij u op weg naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering dat met respect voor de planeet meervoudige waarde creëert voor haar belanghebbenden.

Als projectleider/ adviseur bij multinationals in chemische producten en additieven vroegen klanten mij al 25 jaar geleden om na te denken over alternatieve producten die duurzamer toegepast konden worden in hun producten en processen. In de daaropvolgende jaren in het bedrijfsleven en het hoger onderwijs is mijn interesse in duurzaamheid en inmiddels de overtuiging dat we circulair moeten gaan denken en handelen alleen maar gegroeid. Gewapend met mijn brede technische kennis, ervaring en de OK-methode wil ik u als ondernemer ervan overtuigen om met ons de weg te gaan bewandelen naar een circulaire en toekomstbestendige organisatie met respect voor de leefbaarheid, diversiteit en schoonheid van onze planeet.

Menu