Samen werken aan OK organisaties: www.ok-platform.nl

Het Platform voor OK adviseurs staat online! OK adviseurs begeleiden organisaties richting toekomstbestendig ondernemen. Ze helpen organisaties hun focus te zetten op een evenwichtige meervoudige waarde-balans.
Aandacht voor mens & relatie, intellectualiteit, duurzame materiële infrastructuur, oog voor natuurwaarden en een gezonde financiële huishouding maakt bedrijven toekomstbestendig.

De OK! methode en de adviseurs die deze methode toepassen helpen u op weg!

Menu