Op welke wijze kunnen ondernemers hun organisatie richten op toekomstbestendig ondernemen? Dit boek reikt handvatten aan voor het maken van heldere, praktische en doorleefde keuzen. Veel inspiratie gewenst bij lezing. 

Ook in 2020 gaan we graag samen met u op weg naar een waardevolle toekomstbestendige samenleving.

Roel Riepma & Rob Westerdijk

OK-Methode

OK-Methode: Samen zien en samen veranderen. Omgevingsfactoren, waarnemen, organisatie-aandachtsgebieden, beoordelen, onderzoeken en beïnvloeden.

Menu