Referenties

De onderstaande bedrijven maken gebruik van het OK! model.

Kiemt versnelt de energietransitie, de transitie naar de circulaire economie en bevordert het innovatieve ondernemersklimaat. Zo dragen wij bij aan een duurzame woon- en leefomgeving. Wij faciliteren ondersteunen en adviseren ons netwerk van ondernemingen, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij complexe vraagstukken.

AWI ontwikkelt sinds 1988 software voor de verzekeringsbranche. Als gespecialiseerd fullservice automatiseringsbedrijf voor Service providers, Volmachten, Intermediairs, Eindklanten en Verzekeraars ontwikkelt AWI zich als 4Insurance tot een automatiseringsdienstverlener die bijdraagt aan toekomstbestendigheid voor al haar klanten.

In samenwerking met SIKA en in opdracht van Achterhoekse ondernemingen wordt De OK! methode onder andere toegepast in:


In opdracht van Nederlandse Vereniging van Commissarissen en directeuren wordt met mevr. M. Janssen Groesbeek vormgegeven aan onderzoeksprogramma Meervoudig waarde advisering en toezicht door Raden van Commissarissen.

OK! verzorgt programma onderdelen voor Het Opleidingsinstituut voor Vastgoed; Vastgoedmanagement, Duurzaam meerjarenonderhoud en Juridische aspecten rond vastgoed.

TEVEL is gespecialiseerd in projecten op het gebied van mechatronische oplossingen op maat. Ze voorziet productiebedrijven van geavanceerde oplossingen voor het automatiseren van herhalende duw- en trekbewegingen in productieprocessen. Dezelfde technische kennis zet TEVEL ook in voor het meten van productkwaliteit. TEVEL zet de analyse die voortkomt uit het OK-model in als basis voor de opzet van het kwaliteitssysteem ISO9001:2015.

Wie een bestseller wil schrijven, moet eerst de betekenis van elk woord kennen. Wie een huis wil bouwen, moet eerst de functie van een steen begrijpen. Vandaar dat Heutink z’n afkomst niet onder de stoelen of banken steekt: een architectenbureau gekoppeld aan een bouwbedrijf.

HAN facilitair & ICT bedrijf.

Waarom circulaire economie in de bedrijfsvoering van de HAN? Er is geen keuze gezien de dagelijks zichtbare effecten van ons handelen op het klimaat, op de beschikbare middelen, op de inzet van menselijk kapitaal. Roofbouw alom. Circulaire economie biedt ons kansen voor de transitie naar een nieuwe economie die de klimaatdoelstellingen mogelijk moet maken. Maar innovaties vergen een gestructureerde aanpak.

De methode volgens het OK! Model heeft ons geholpen om vanuit verschillende perspectieven te komen tot strategische keuzes met een stappenplan. We hebben in korte tijd een intensief traject doorlopen met verschillende disciplines, met diepgaande discussies, confronterend en herkenbaar maar ook in een goede sfeer. Hierdoor is een gemeenschappelijke basis ontstaan en een gedeeld begrippenkader. In ons handelen en gedrag willen we aan onze collega’s, aan het werkveld, aan het bedrijfsleven en aan onze studenten laten zien dat circulaire economie door ons serieus wordt opgepakt.

Een praktisch voorbeeld is de wijze waarop we nieuwe inkoopcontracten aanpakken. Leveranciers worden uitgedaagd ons te overtuigen van de wijze waarop zij ons kunnen helpen circulair te worden.

Met de OK! methode is in ons eigen huis een wereld open gegaan.

R. Frielink, augustus 2019

Menu