Wij, @RobWesterdijk, @TeunvanAken en @RoelRiepma hebben de afgelopen jaren gewerkt aan twee mooie boeken – Het OK! model (leerboek) en Toekomstbestendig ondernemen (de managementeditie) – en in samenwerking met @ArnoWesterdijk en @JanvanderWaart (AskNewMedia) aan een krachtig organisatie-analyse-instrument: de OK! webapplicatie. Met deze producten kunnen managementteams, organisatieadviseurs, integrale kwaliteits- en portfoliospecialisten organisaties en hun omgeving breed en diepgaand analyseren en de besturing richten op de ontwikkeling van toekomstbestendige waarde.

De boeken en webapplicatie richten zich op het grondig analyseren van organisaties in/en hun omgeving, het afbakenen en prioriteren van de juiste vraagstukken op basis van dialoog, het zoeken naar echte oorzaken, het gestructureerd doorlopen van besluitvormingsprocessen en het realiseren van plannen die #meervoudigewaarde toevoegen aan mens, organisatie en de maatschappij.

De meervoudige waarde ontwikkeling hebben wij gekoppeld aan het model van het International Integrated Reporting Council. Het #IIRCmodel. Het IIRC onderscheidt zes waarden: menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde. In plaats van het oude economisch denken in #winstmaximalisatie gaat de OK! methode over het circulair en in balans ontwikkelen van meervoudige waarde, waardoor #welzijnsmaximalisatie het leidend begrip wordt in het maatschappelijk, en bedrijfskundig denken over en met organisaties.

Het OK! model | Methodisch werken aan organisatievraagstukken (zie: www.noordhoff.nl en zoek even op Het OK! model)

Dit is het leerboek voor HBO en WO instellingen. We bieden studenten een integraal leerboek over het breed en diep #waarnemen van een organisatie, de omgeving van de organisatie en de vermogens van mensen, die er toe leiden dat omgeving en organisatie zich op elkaar afstemmen. Na het waarnemen, leren de studenten vraagstukken af te bakenen en te prioriteren; de juiste #onderzoeksaanpak te kiezen; #oorzaakgericht onderzoek uit te voeren; #besluitvormingsgericht onderzoek uit te voeren en #implementatiegericht te werken aan projecten die leiden tot een goed gebalanceerde meervoudige waarde toevoeging.

In plaats van losse vakken over organisaties, biedt het boek een integrale aanpak. Daardoor ontstaat inzicht in de samenhang en vallen ‘losse vakken met hun verdiepende waarde’ in een gezonde voedingsbodem. Studenten (en docenten) leren inzien dat de volgorde van handelen er toe doet en dat het overslaan van stappen, leidt tot gefragmenteerde oplossingen. Je verdwaalt niet langer in enkelvoudige oplossingen, maar verantwoordt je handelen op basis van een integrale analyse en gestructureerde aanpakken die daadwerkelijk de grondoorzaken van problemen wegnemen.

Toekomstbestendig ondernemen. De OK! methode als basis. Het OK! model (Zie: www.organisatie-kundig.nl/toekomstbestendig-ondernemen-met-ok-methode-iirc/)

Dit is de management editie bij het OK! model. Het boek begint met het duiden van het waarom van het OK! model. Er is in onze huidige maatschappij veel aan de hand. We ontmoeten samen ‘de schaduwzijden van het huidige systeem’ en gaan steeds beter doorzien dat een #transitie noodzakelijk is. Het daadwerkelijk uitwerken en uitvoeren van plannen die gericht zijn op een integraal, meervoudig doelperspectief – welzijn van mensen; hechte relaties; hoogwaardige kennis; duurzaam gebruik van materialen; herbruikbare grondstoffen; rechtvaardige vermogensverdeling – is nodig. Het IIRC model onderscheidt ‘output’ van ‘outcome’. #Outcome definiëren wij in het boek als ‘het integrale keteneffect van bedrijfskundig handelen’. Het betekent dat het besturen van een organisatie niet langer gericht is op het maximaliseren van het eigen vermogen en altijd op het gezond houden van de gehele keten. Gezonde winsten zijn nodig voor het (her)investeren en een bijzonder prettige oude dag voor de risicodragende ondernemer, maar het kan toch niet langer de bedoeling zijn dat vermogens zich zo eenzijdig ophopen dat 2% van de wereldbevolking meer bezit dan 50% van de wereldbevolking.

Besturen van een organisatie betekent derhalve oog hebben voor de gehele keten en het voorkomen van maatschappelijke omstandigheden die potentieel ontwrichtend werken. Het IIRC model verplicht nu al grote bedrijven om integraal te rapporteren over de zes waardesoorten. In plaats van #IntegratedReporting, en alle regels die daar straks weer aan gekoppeld worden, spreken wij liever over #Integrated planning. En dat dit bestaat, bewijst Volkert Engelsman, die een bijzonder scherp voorwoord in onze managementeditie heeft geschreven. Één zin uit zijn voorwoord getuigt van scherp inzicht in de oorzaak van vraagstukken waar we in dit tijdsgewricht tegenaanlopen:

“Ons verdienmodel is gebaseerd op individualisering en transparantie: een sticker op de producten met het gezicht van de boer en een link naar de website waar je alles kan lezen over zijn duurzame aanpak!”

Het is een derhalve aanpak waar het individu niet langer anoniem kan blijven onder de naam van een groot, kaderstellend bedrijf. Eosta, de organisatie van Volkert, zet zo de vakman die schuilt in iedere boer weer centraal en ondersteunt hem/haar om het beste uit de aanpak, de mensen, de keten, de grond en de grondstoffen te halen. Een rechtvaardige beloning is een gevolg van dit vakmanschap! Eosta doet het OK! model, waardoor – als je er goed over doordenkt – regels achterwege kunnen blijven.

De OK! webapplicatie

Met managementteams, inclusief staf en kernuitvoerders, voeren we dialoog over het concretiseren van wegen die leiden naar een meervoudige waarde aanpak. In de #OK!webapplicatie plaatsen we de waarnemingen, die voortkomen uit de dialoog. Het geheel van deze waarnemingen leidt tot scores op de zes waardesoorten, zowel vanuit intern organisatorisch perspectief als vanuit het perspectief van de omgeving.

Door de onderliggende waarnemingen aan elkaar te relateren, ook een uitkomst van dialoog, ontstaat een diep inzicht in vraagstukken die om een aanpak vragen. Door het volgen van de stappen van de OK! methode, worden geprioriteerde vraagstukken vanuit de oorzaak opgelost.

Meedoen? 11 Januari 2018 organiseren wij van 13.00 – 17.00 de eerste informatiebijeenkomst voor organisatieadviseurs, die organisaties door middel van integrale dialoog in beweging willen zetten. Deze bijeenkomst is mede gericht op uitleg over de OK! licentietraining die in februari 2019 start.

Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Ruitenberglaan 31, Arnhem.

Ook voor u?

Aan de bijeenkomst doen mensen mee uit:

  • Accountantskantoren die doorzien dat integrated reporting in de nabije toekomst een key-issue wordt voor organisaties
  • Bedrijven die zich richten op integrale organisatie-analyse in combinatie met een focus op duurzaamheid; met een focus op ontwikkeling van project-portfoliomanagement; en met een focus op integrale kwaliteitszorg. Adviesbedrijven die doorzien dat integrated planning nodig is voor het afbakenen van de juiste vraagstukken.
  • Docenten uit hogescholen die studenten integraal willen opleiden, zodat ze goed beslagen ten ijs het toekomstig werkveld binnenstappen.

Aanmelden: Graag even per mail roel@organisatie-kundig.nl aangeven of u 11 januari 2019 wellicht al aanwezig wilt zijn of wilt aanschuiven bij een informatiebijeenkomst wat later in het jaar. Roel neemt in het nieuwe jaar dan contact met u op om het één en ander door te spreken!

Menu