OK! Rapportages

consultancy-ok-model

consultancy-ok-model

In de OK webapplicatie legt u alle waarnemingen vast die van belang zijn voor uw organisatie.

De uitkomsten geven een helder beeld van zowel sterktes/zwaktes van uw organisatie en de netwerken waarin uw organisatie participeert als de kansen/bedreigingen die zich in de omgeving van uw organisatie voordoen.
Het resultaat is een grafische weergave van de meervoudige waarde toevoeging van uw organisatie, zowel vanuit extern als vanuit intern perspectief.

U leert doorzien welke vraagstukken geprioriteerd moeten worden, zodat balans ontstaat in het gericht aandacht geven aan de ontwikkeling van natuurlijke, materiële, menselijke, sociaal relationele, intellectuele en financiële waarde.

De webapplicatie biedt inzicht in scores op zes waardesoorten vanuit zowel het omgevingsperspectief als het intern- organisatorisch perspectief.

Wilt u een globaal beeld krijgen hoe uw bedrijf er op dit moment voorstaat op de verschillende waarden, vul dan deze online scan in.

Vanuit het CIRCLES-netwerk zijn adviseurs opgeleid die een verdiepende analyse op de zes waarden kunnen uitvoeren. Zij helpen u om de relevante vraagstukken helder te krijgen en te komen tot oplossingen om uw bedrijf verder te helpen richting een circulaire bedrijfsvoering.

Menu